Cai Guo-Qiang: Spring

April 20–June 3, 2012

Zhejiang Art Museum, Hangzhou

Installation views at Zhejiang Art Museum, Hangzhou, 2012. Photos by Lin Yi, courtesy Cai Studio.

West Lake, 2012. Gunpowder on paper, 242 x 3235 cm overall, 4 sheets in total. Commissioned by Zhejiang Art Museum

Photo courtesy Cai Studio

Exhibition Hall 4

Exhibition views at Zhejiang Art Museum, Hangzhou, 2012. Photos by Rohsuan Chen, courtesy Cai Studio

Tides, 2011. Gunpowder on paper, 300 x 3600 cm. Photo by Lin Yi, courtesy Cai Studio.

Xiao Bai Hua No. 1
2011
Gunpowder on paper
300 x 800 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Xiao Bai Hua No. 2
2011
Gunpowder on paper
300 x 800 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Jiani No. 1
2011
Gunpowder on silk
330 x 120 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Jiani No. 2
2011
Gunpowder on silk
300 x 120 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Jiani No. 3
2011
Gunpowder on silk
330 x 120 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Jiani No. 4
2011
Gunpowder on silk
330 x 120 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Exhibition Hall 4

Exhibition views at Zhejiang Art Museum, Hangzhou, 2012. Photos by Rohsuan Chen, courtesy Cai Studio

Tea Mountain
2011
Gunpowder on paper
300 x 800 cm
Zhejiang Art Museum

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Pine Tree
2011
Gunpowder on paper
300 x 400 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Test for West Lake
2011
Gunpowder on paper
300 x 400 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

The White Tower of Dawn
2011
Gunpowder on paper
300 x 200 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

LeiFeng Tower
2011
Gunpowder on paper
300 x 400 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Test for Gunpowder Drawing No. 1
2011
Gunpowder on paper
300 x 400 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Thunder
2011
Gunpowder on paper
300 x 200 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Firework Rockets
2011
Gunpowder on paper
300 x 200 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

The Shadow of the Tower
2011
Gunpowder on paper
300 x 200 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.

Xiao Bai Hua No. 2
2011
Gunpowder on paper
300 x 800 cm

Courtesy Artron Colour Printing Co.