Cai Studio is a professional organization that provides administrative support for the work of visual artist Cai Guo-Qiang.

Under the direction of the artist, Cai Studio oversees the fabrication of original artworks, the coordination of public exhibitions, as well as the conception and production of related publications. The studio maintains its own archives of photographic, video, and printed documentation of artwork, artwork processes, and exhibitions from the earliest stages of Cai’s career to the present. The studio also manages artwork sales and media relations on behalf of the artist and is the sole entity responsible for all business matters relating to Cai Guo-Qiang’s work.

Cai Guo-Qiang

Hong Hong Wu

Tatsumi Masatoshi

Luo Sang

Yi-Boe Huynh

Xiao Hong Zhou

Ahuan Zhou

Hsiu-man Lin

Mengjia Zhao

Jacqueline DeLuca

Clara Leverenz

Ziyan Ying

Fang-Yu Liu

Ian Zhou

Michelle Rothrock

Annette An-Jen Liu

Mel Yimeng Chu

Jennifer Yu-Chen Chen

Zicheng Lyu

Ziyi Yang

Tom Tan

Hanjie Guo

Former Cai Studio Staff

Sayuri Alsman

Sarah Hogate Bacon

Cai Can-Huang

Karen Chen

Mona Chen

Calice Chen

Ting Ting Chen

Yuyu Chen

Julia Chiang

Chialin Chou

Silin Chow

Ursula Dávila-Villa

Michele Xiaoyun Fan

Phoebe Ford

Béatrice Grenier

Peggy Ho

Mariluz Hoyos

Cathy Hsiao

Tiffany Hu

Bonnie Huie

Tianyi Jiang

Julia Kao

Katie Kilroy

Lin King

I-Hua Lee

Stephanie Lee

Essa Li

Ruihong Li

Shu-Wen Lin

Ting-Chun Lin

Alicia Lu

Siqiao Lu

Ersang Ma

Kelly Ma

Jennifer Wen Ma

Lesley Ma

Xiaoli Ma

Sachiko Murakami

Lydia Ohl

Rui Tang

Evan Tao

Charwei Tsai

Frannie Trempe

Miwako Fujii Wakimura

Di Wang

Hong-Kai Wang

​Lawrence Waung

Chinyan Wong

A. Moon-Ching Wu

Shanshan Xia

Anqi Xu

Xinran Yuan

Chiaying Yu

Xiao Yu

Michelle Yun

Yvonne Zhao

Lulu Zhang

MeiMei Zhou